තැලසීමියාව (Thaelassemia)

තැලසීමියාව (Thaelassemia)

thalassemia - තැලසීමියාව

තැලසීමියාව(thaelassemia) යනු ශ්‍රි ලංකාව තුල විශාල වශයෙන් රෝගීන් හමුවන තවත් එක් රෝගී තත්ත්වයක් ලෙස හැදින්විය හැකිය. විශේෂයෙන් අසියාව තුල පැතිර තිබෙන මෙය ශ්‍රි ලංකාවේ සමහර ප්‍රදේශ වල ඉතා බහුලව දක්නට ලැබෙන තත්ත්වක් වේ. ඒ අතර වයබ පලාත, මධයම පලාත ප්‍රමුඛ වේ. දැනට ශ්‍රි ලංකාව තුල තැලසීමියා පාලනය සඳහා ඉතා විශාල පරිශ්‍රමයක් දරමින් පවතින නමුත් මහජනතාව අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් පවතින දැනුවත් භාවය ඉතා අඩුබව පෙනීගොස් ඇත.

තැලසීමියාව යනු..?

තැලසීමියාව යනු ජානමය වශයෙන් ඇතිවන රෝග තත්ත්වයකි. එමගින් ශරීරයේ ඔක්සිජන් පරිවහනයට අවශය වන රතු රුධිරනු නිශ්පාදනය හරියාකාරව සිදු නොවන අතර ඒ සමග ඇතිවන වෙනත් රෝග තත්ත්ව ගනනාවකටද හේතුවිය හැකිය.

මෙය ආකාර දෙකකට පවතී. ඇල්ෆා තැලසීමියාව(alfa-thalassemia) හා බීටා තැලසීමියාව(beta thalassemia) ලෙස මෙම තත්ත්ව දෙක හඳුන්වනු ලබයි. මෙයින් ශ්‍රි ලංකාව තුල බහුලව හමුවන්නේ beta thalassemia තත්ත්වයයි.

තැලසීමියාව ඇති වන්නේ කෙසේද..?

මෙය ජාන විකෘතියක් නිසා ඇතිවන තත්ත්වයක් බැවින් මව සහ පිය නිශ්පාදනය කරනු ලබන බීජ මගින් දරුවාට ඇතිවේ. මෙය අලින්ගික වර්ණදේහ වල පවතින ජානයක් බැවින් ස්ත්‍රි හා පුරුෂ යන දරුවන් දෙකොටසටම සමානව බලපැම් ඇත් කරයි.

තැලසීමියාව නිසා ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ මොනවාද..?

තැලසීමියාව alfa/ beta තැලසීමියා ලෙස කාන්ඩ දෙකක් පවතින අතර රෝග ලක්ෂණ අදාල කණ්ඩය හා ජාන විකෘතියේ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වේ. කෙසේ වුවද පොදුවේ හමුවන රෝග ලක්ෂණ අතර රක්තහීනතාවය හදුනාගත හැකිය.

එලෙසම මෙම රෝගීන්ගේ ප්ලීහාවේ ඇතිවන ඉදිමුම, අස්ථිවල විකෘති වැනි තත්ත්වද දැකගත හැකිය.

තැලසීමියාව සඳහා ප්‍රතිකාර හා වලක්වාගැනීමේ ක්‍රම මොනවාද..?

තැලසීමියාව සහිත රෝගීන් සුව කිරීම අපහසුවේ. එබැවින් තැලසීමියාව බහුල ප්‍රදේශවල පුද්ගලයන් විවාහයට පෙර තැලසීමියව පිලිබඳ පරික්ෂාවක් කර ගැනීම අත්‍යාවශය කරුණක් ලෙස සැලකිය හැකිය. විශේෂයෙන් ලේ ඥාතීන් අතර සිදුවන විවාහ මෙවැනි තත්ත්ව වලට හේතුවිය හැකිය.

තැලසීමියා රෝගීන් බොහොමයකට මාසිකව සිදුකරන රුධිර පාරවිලයනය අනිවාර්ය අංගයක් වේ. කෙසේ වුවද මෙම රුධිර පාරවිලයනය නිසා හදවත, අග්නයාශය වැනි අවයව වලට දීර්ඝ කාලීනව විවිධ බලපැම් ඇතිවිය හැකි නමුත් ඒවා අවම කිරීමට විවිධ ප්‍රතිකාර භාවිතවේ.

තවද සමහර රෝගීන්ගේ ප්ලීහාව ඉවත් කිරීම මගින් යම් සහනයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

අපගේ උත්සහය සාර්ථක වන්නේ ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා මගින් පමණි. එබැවින් එවැනි යෝජනා ඇත්නම් අප වෙත ඊමේලයක් මගින් හෝ අපගේ ෆොරමයේ සාකච්ඡාවක් ලෙස හෝ දන්වන්න.

[contact-form-7 id="175" title="Contact form 1_copy"]