පිත්තාශයේ රෝග

පිත්තශයේ ඇතිවන ගල් (Gall stones)

gall blader stones in sinhala

පිත්තාශය යනු අප ආහාර මාර්ගයේ අක්මාවට ආසන්නව පවතින ඉන්ද්‍රියකි. එය උදරයේ දකුනු පස ඉහල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත. ආහාර දිරවීමෙදි ඉතා වැදගත් කාර්යය බාරයක් ඉ‍ටු කරන මෙය ඉදහිට රෝගී විය හැකිය. ඒ අතර ඉතා වැදගත්ම අවස්තාවක් ලෙස පිත්තශයේ ඇතිවන ගල් හැදින්විය හැකිය. විශේෂයෙන් මෙම රෝගීන් බහුලව වාර්තා වන්නේ බටහිර රටවලින් වන අතර ශ්‍රි ලංකාවේ මෙම ඉතා දුලබ තත්ත්වයක් නොවන බව හදුනාගත යුතුය.

පිත්තශයේ ඇතිවන ගල් යනු..?

පිත්තශයෙන් ශ්‍රාවය කරනු ලබන ද්‍රවයය පිත්යුෂ(bile) ලෙස හදුන්වයි. එය විවිධ සංඝඨක වලින් සමන්විතය. මේවායේ පරමාර්තය වනුයේ විශේෂයෙන්ම ලිපිඩ දිරවීමේදි අවශයය තත්ත්ව සැපයීමයි. කෙසේ වුවද යම් යම් තත්ත්ව තුලදී මෙම ශ්‍රාවයේ පවතින සමහර සංඝඨක පිත්තාශය තුල එක් ‍රැස් වීමෙන් පසුකාලීනව පිත්තාශයේ ගල් ඇතිවේ.

මේවා ගල් ලෙස හදුන්වන්නේ ඒවා ඝන තත්ත්වයේ පවතින නිසාය.

තවද මේවා Cholesterol හා Pigment stone ලෙස ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් පවතී.

අපගේ උත්සහය සාර්ථක වන්නේ ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා මගින් පමණි. එබැවින් එවැනි යෝජනා ඇත්නම් අප වෙත ඊමේලයක් මගින් හෝ අපගේ ෆොරමයේ සාකච්ඡාවක් ලෙස හෝ දන්වන්න.

[contact-form-7 id="175" title="Contact form 1_copy"]